Sản xuất đường phèn.

Sản xuất đường phèn.

Sản xuất đường phèn.

Sản xuất đường phèn.

Sản xuất đường phèn.
Sản xuất đường phèn.
Tin Thị Trường

Sản xuất đường phèn.

Sản xuất đường phèn.

Đây là làng nghề xưa, có tuổi đời cả 100 năm nhưng dần mai một. Cơ sở này mỗi ngày cung cấp ra thị trường hàng tấn đường phèn với quy trình tiên tiến công nghệ Nhật bản.

Đường phèn được nấu trải qua nhiều công đoạn nấu, chưng cất tạo kết tinh để tạo ra những viên đường phèn óng ánh, ngọt thanh.

https://www.youtube.com/watch?v=GRoGPMIB2mQ

Facebook
backtop
0
Đường phèn