Đặt hàng theo yêu cầu

Đặt hàng theo yêu cầu

Đặt hàng theo yêu cầu

Đặt hàng theo yêu cầu

Đặt hàng theo yêu cầu
Đặt hàng theo yêu cầu
Chính sách

Đặt hàng theo yêu cầu

Qúy khách đặt số lượng lớn

Công suất 10 tấn/ngày 

Hiện tại có 3 xưởng

40 Nhân sự làm việc 3 xưởng 24/24

 

Facebook
backtop
0
Đường phèn